Formulari On-line de Comunicacions / Formulario On-line de Comunicaciones

La data límit per a presentar comunicacions és el dia 18 d'octubre del 2023 /
La fecha límite para presentar comunicaciones es el dia 18 de Octubre del 2023

  IV simpòsium SCOFTjove / IV simposium SCOFTjove